Охорона праці та техніка безпеки
1. Закон України "Про охорону праці"
2. Закон України «Про пожежну безпеку»
3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.
4. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
5. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
6. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
7. Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій.
8. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.
9. Правила з техніки безпеки для кабінетів хімії загальноосвітніх шкіл.
10. Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах.
11. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики в загальноосвітніх навчальних закладів.
12. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів.
13.Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладів.
14. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
15. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.
16. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).
17. Закон України "Про пожежну безпеку"
18.  Закон України "Про  правила руху"
19.  Правила внутрішнього трудового розпорядку