Звіти:

Кошторис на 2020 рік

Баланс на 01 січня 2020 року

Повідомлення про відкриття рахунків (спонсорський рахунок п.6)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) за 01.04.2020 р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за І квартал 2020 р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за І квартал 2020 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за І квартал 2020 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за І квартал 2020 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за І квартал 2020 р.

Баланс на 1 квітня 2020 року

Поясновальна записка за І квартал 2020 р.

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які невідображаються у формі No 7д, No 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 квітня 2020 року

Звіт про фінансові результати за І квартал 2020 р.

 

 

 

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2019 рік

Пояснювальна записка за 2019 рік 

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2019 рік

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік